Dweilen met de kraan open

Eergisteren publiceerde de Nursing een artikel waarin te lezen is dat minister De Jonge wil inzetten op het opleiden van zij-instromers. Een plan waarvan je je kan afvragen; is het een goed idee, of een plan om kritisch over na te denken. Dat laatste, dat past wel in mijn straatje.

Mag ik een kleine vloek uitbrengen? Verdikkeme waar zijn we mee bezig? Continue wordt er gehamerd op het verbeteren van de kwaliteit, de zorg zou complexer worden en welke oplossing wordt er voorgeschoteld? Personeel wat uit een andere tak/branche komt bijna smeken om in de zorgsector te komen werken en dat middels een verkorte zij-instroom-opleiding. WHAAAAAT?! Even tussendoor, het gaat hier om een verkorte opleiding waarbij er in negen weken een 'intensieve training' plaatsvindt met betrekking tot transfertechnieken, aanreiken van medicatie, studievaardigheden ondernemend gedrag en samenwerken, waarna er een BBL-traject wordt gestart.

Het spijt me, maar na negen weken kan geen enkel mens weten hoe medicijnen werken, wat de precieze werking hiervan is op een lichaam, wat te doen in een spoedgeval, hoe om te gaan met zwaar psychische cliënten, hoe te reageren op een cliënt in een sepsis en wat te doen met cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of zelfs erger, het niet laten bij de opmerkingen. En ja, dat gebeurd, geloof me. Is het verantwoordelijk om na negen weken 'intensieve training' deze mensen al de zorgsector in te gooien? Want dat is het wat het is. Zoals meneer Holtkamp van het ROC stelt (waar deze verkorte opleiding zal starten in augustus) zal het mes aan twee kanten geslepen worden. Volgens hem wordt er zo een mooi perspectief op een baan geboden en zijn zij-instromers snel inzetbaar. In mijn ogen worden geen gekwalificeerde mensen ingezet, waardoor de kans op ongelukken of spoedopnames wordt vergroot en er meer ondersteuning nodig is voor deze mensen vanuit collega's. Juist meer werk op de werkvloer, meer werk op de spoed en meer werk voor ziekenhuizen. EN een persoon die hoogstwaarschijnlijk afhaakt vanwege de enorme complexiteit in taken en cliënten die op zich afkomt.

Dweilen met de kraan open lijkt me. Wat ik hier zie is een tijdelijke oplossing die overhaast is beslist (wat waarschijnlijk niet zo is, er zal gerust goed over nagedacht zijn, maar dat is mijn gevoel). Het pakt de oorzaak niet aan. Want wat is nu de oorzaak dat we in deze situatie zijn gekomen? Wat heeft ervoor gezorgd dat er een personeelstekort is, dat casussen complexer worden, dat er meer druk ligt bij zorgprofessionals en jongeren afzien van een zorgopleiding? Dat zie ik in deze oplossing niet naar voren komen.

Nope mijn zegen heeft het niet. Tuurlijk wil ik beter voor de zorg, maar hier ben ik sceptisch over. Ik wil geen mensen afschrikken die de zorg in willen, geef ze alsjeblieft de tijd om alle kennis op te doen, theoretisch en praktisch geschoold te worden en goed voorbereidt de werkvloer op te gaan. Schrik ze nu alsjeblieft niet af! Leg ze in de watten, laat ze zien wat die kwaliteit dan is en waar het in Nederland naartoe moet in de zorg.

Maar dat is mijn mening..

De link naar het artikel:

https://www.nursing.nl/minister-wil-blik-zij-instromers-opentrekken/