Wie, wat, waar en hoe?

Vanuit zowel zorgvragers als mantelzorgers komen met regelmaat vragen richting onder andere wijkverpleegkundigen hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt. Wat is de zorgverzekeringswet? Wat is een indicatie? Hoe ziet een keukentafelgesprek eruit? Bij welke instanties moet ik aankloppen als het thuis niet meer gaat?

Vragen die ik beantwoord in het onderstaande artikel. 

Het is natuurlijk toegestaan dit artikel te delen. Wel vraag ik u vriendelijk geen wijzigingen aan te brengen in het document. Via onderstaande link kunt u het document downloaden.